Header image  
Ved Morten kraft & Janne Tabori Kraft  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til Kraft-kurser

Grudlagt af Morten Kraft i 1991 og har Janne Tabori Kraft og Morten kraft som undervisningskapaciteter.
Med baggrund i neurologi, børnepsykiatri og års erfaring med adfærds- og udviklingsforstyrrelser hos børn har vi afholdt talrige kurser bl.a. med fokus på kontaktforstyrrelser, ADHD, Autisme/Asperger, Forsinket udvikling, ordblindhed samt omsorgssvigtede og stressede børn.
Vi har til dato haft mere end 15.000 kursister og håber nu også at se dig som kursist .

Generelt om kurser
Pædagoger har gennem deres uddannelse og erfaring stor viden om normale børns udvikling og behov. Dog er det sådan, at ca. 10 % af alle børn kræver, at pædagogerne har en særlig viden om børnenes behov for stimulering og støtte med baggrund i børnenes udviklingsvanskeligheder.
Af disse 10 % har ca. 3 % så alvorlige udviklingsforstyrrelser, at de kan betegnes som handicappede i en sådan grad, at der tale om børn med betydende og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I en børnegruppe på tyve børn vil der således statistisk være to børn der kræver en særlig pædagogisk viden og indsigt.
Det er kendskabet til disse børn vi på kurserne søger at formidle ud fra den aktuelle børneneurologiske og børnepsykiatriske viden. Vi søger at formidle vores viden på en sådan måde, at pædagogerne kan anvende den i deres daglige arbejde med børnene.

Kurserne er Tværfaglige 1-dags kurser som primært henvender sig til medarbejdere i daginstitutioner, skoler og socialforvaltninger.
Kurserne giver overblik og forståelse for emnekredsene set med neurologens og børnepsykiaterens øjne - i en form, der tager afsæt i børnenes baggrund i daginstitutioner og skoler.

Det overordnede mål er at øge medarbejdernes viden og forståelse for børnegruppens neurologiske og psykiatriske forudsætninger og herved styrke børnenes udviklingsmuligheder.
Kurserne forsøger at skabe en fælles referenceramme og styrke det tværfaglige samarbejde ml. institution, skole og socialmedarbejder.
Kurserne gør rede for børnenes karakteristika, tilstandenes årsag og neurologiske baggrund og de heraf følgende håndteringsprincipper.
Kurserne søger endvidere at synliggøre grænser mellem det normale og det indsatskrævende.

 
 
 
 
 

Kontakt
Kraft Kurser
Speciallæge Morten Kraft ApS
Birkevej 26
8240 Risskov